lienquan.pro
Liên Quân Mobile

Hàng loạt những trang bị Liên Quân Mobile được làm lại… mới toanh

Phiên bản Thời Đại Sát Thủ sắp tới ngoài việc thay đổi sức mạnh hàng loạt các vị tướng thì những trang bị cũng có những thay đổi đáng kể. Các trang bị công phép và công vật lý đều có nhiều thay đổi, từ giá vàng cho đến công dụng. Cụ thể như sau:

 • Phức hợp kiếm
 • Trước khi thay đổi

+70 Công vật lý, +15% Tốc đánh, +10% Giảm hồi chiêu, +1100 Máu

[Sức mạnh nguyên tố] [Xuyên giáp]

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm 65% sát thương vật lý, 3 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

+60 Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2890

 • Sau khi thay đổi

+70 Công vật lý, +15% Tốc đánh, +10% Giảm hồi chiêu, +500 Máu

Sức mạnh nguyên tố: Trong vòng 5 giây sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm 100% sát thương vật lý, 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2400

 • Thương Longinus
 • Trước khi thay đổi

+80 Công vật lý, +15% Giảm hồi chiêu, +150 Giáp

[Phá giáp] [Xuyên giáp] – Nội tại duy nhất

+60 Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

Phá giáp: Gây sát thương sẽ trừ 40 Giáp của nạn nhân, cộng dồn lên đến 5 lần, kéo dài 5 giây – Nội tại duy nhất

Giá vàng: 2170

 • Sau khi thay đổi

+80 Công vật lý, +15% Giảm hồi chiêu, +150 Giáp

Phá giáp: Gây sát thương sẽ trừ 50 Giáp của nạn nhân, cộng dồn lên đến 5 lần, kéo dài 5 giây – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2060

 • Gươm Uriel
 • Trước khi thay đổi

+80 Công vật lý +300 Máu

[Bảo hộ ma pháp] – Nội tại duy nhất

Bảo hộ ma pháp: Khi Máu của tướng còn dưới 40%, Phong Ấn Uriel sẽ tạo một lớp khiên giúp chặn (500+cấp tướng*100)sát thương phép, kèm tăng 200 giáp phép trong 4 giây; 90 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Giá bán: 1530 vàng

 • Sau khi thay đổi

+100 Công vật lý +600 Máu

[Bảo hộ ma pháp] – Nội tại duy nhất

Bảo hộ ma pháp: Khi Máu của tướng còn dưới 40%, Phong Ấn Uriel sẽ tạo một lớp lá chắn trong 5 giây giúp chặn (500 * cấp tướng) sát thương, đồng thời tăng 200 Sát giáp phép; 75 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2020 vàng.

 • Gươm tận thế
 • Trước khi thay đổi

+200 Công phép +10% Giảm hồi chiêu

[Sức mạnh nguyên tố] – Nội tại duy nhất

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm 30% Công vật lý (+65% Công phép cộng thêm) sát thương phép, 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 • Sau khi thay đổi

+200 Công phép +10% Giảm hồi chiêu

[Sức mạnh nguyên tố] – Nội tại duy nhất

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm 30% Công vật lý (+80% Công phép cộng thêm) sát thương phép, 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 • Gươm Loki
 • Trước khi thay đổi

+120 Công phép +25 Hồi năng lượng

[Săn bắt] [Lùng diệt] [Sức mạnh nguyên tố] – Nội tại duy nhất

Nguyền rủa: Sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo gây thêm 35% Công vật lý (+21% Công phép cộng thêm) sát thương phép; 3 giây hồi chiêu.

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 8 Công phép, hiệu ứng cộng dồn 15 lần – Nội tại duy nhất

 • Sau khi thay đổi

+120 Công phép +25 Hồi năng lượng

[Săn bắt] [Lùng diệt] [Sức mạnh nguyên tố] – Nội tại duy nhất

Nguyền rủa: Sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo gây thêm 35% Công vật lý (+45% Công phép cộng thêm) sát thương phép; 2 giây hồi chiêu.

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 8 Công phép, hiệu ứng cộng dồn 15 lần – Nội tại duy nhất

 • Mặt nạ Berith
 • Trước khi thay đổi

+140 Công phép +200 Giáp +10% Giảm hồi chiêu

[Thống khổ] – Nội tại duy nhất

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 4% Máu hiện tại của mục tiêu, 1.2 giây thời gian hồi (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) – Nội tại duy nhất

 • Sau khi thay đổi

+140 Công phép +270 Giáp +10% Giảm hồi chiêu

[Thống khổ] – Nội tại duy nhất

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 4% Máu hiện tại của mục tiêu, 1.2 giây thời gian hồi (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) – Nội tại duy nhất

​​​​​​​
 • Gươm hiền triết
 • Trước khi thay đổi

​​​​​​​ +140 Công phép +700 Máu

[Kết giới] – Nội tại duy nhất

Kết giới: Giảm 100-130 Giáp phép của kẻ địch trong phạm vi 8000 – Nội tại duy nhất

Giá bán: 1820 vàng

 • Sau khi thay đổi

​​​​​​​+140 Công phép +1050 Máu

[Kết giới] – Nội tại duy nhất

Kết giới: Giảm (75 + Cấp tướng * 5) Giáp phép của kẻ địch trong phạm vi 800 – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2100 vàng

 • Trượng bùng nổ
 • Trước khi thay đổi

​​​​​​​​​​​​​​+240 Công phép

[Vang vọng] – Nội tại duy nhất

Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 50 (+30% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 • Sau khi thay đổi

​​​​​​​+240 Công phép

[Vang vọng] – Nội tại duy nhất

Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 50 (+50% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 • Kiếm muramasa
 • Trước khi thay đổi

​​​​​​​+80 Công vật lý

[Thần linh can thiệp][+45 Xuyên giáp] – Nội tại duy nhất

Thần linh can thiệp: Miễn nhiễm sát thương và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây cho các tướng đánh gần và 0.5 giây cho các tướng đánh xa. 90 giây thời gian hồi – Nội tại duy nhất

+45% Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

 • Sau khi thay đổi

​​​​​​​+80 Công vật lý +10% Giảm hồi chiêu

[+45 Xuyên giáp] – Nội tại duy nhất

+45% Xuyên giáp – Nội tại duy nhất

 • Gươm sấm sét
 • Trước khi thay đổi

​​​​​​​+60 Công vật lý +30% Tốc đánh +8% Tốc chạy

[Hồ quang điện] – Nội tại duy nhất

Hồ quang điện: Đòn đánh thường sẽ phóng điện sau mỗi 8 giây, gây 100 (+20% công vật lý) sát thương phép, mỗi khi trúng mục tiêu sẽ giảm 1 giây hồi chiêu.

Giá bán: 1730 vàng

 • Sau khi thay đổi

​​​​​​​+60 Công vật lý +30% Tốc đánh +5% Tốc chạy +10% Hút máu

[Chớp giật] – Nội tại duy nhất

Chớp giật: Mỗi 8 giây sẽ kích hoạt hiệu ứng Chớp giật trong đòn đánh thường kế tiếp gây 150 (+20% Công vật lý) sát thương vật lý (sát thương này cũng áp dụng với hút máu), mỗi đòn đánh thường giảm 1 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2020 vàng

 • Trượng hỗn mang
 • Trước khi thay đổi​​​​​​​

+140 Công phép +25 Hồi năng lượng

[+45% Xuyên giáp phép] – Nội tại duy nhất

+45% Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất

Giá bán: 1470 vàng

 • Sau khi thay đổi

​​​​​​​+180 Công phép + 10% Giảm hồi chiêu

[+45% Xuyên giáp phép] – Nội tại duy nhất

+45% Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất

Giá bán: 2050 vàng

Trên đây chính là những thay đổi về các trang bị công vật lý và công phép trong phiên bản Thời Đại Sát Thủ sắp tới.

Xem thêm:

Các Kiện Tướng nghĩ sao về sức mạnh của những trang bị này?

Đăng Bình Luận

Garena Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile: Garena tặng miễn phí 4 tướng Preyta, Xeniel, Airi và LindisLiên Quân Mobile: Garena tặng miễn phí 4 tướng Preyta, Xeniel, Airi và Lindis

Garena Singapore đã tiếp tục ưu đãi game thủ Arena of Valor – Liên Quân Mobile nước này nhiều vị tướng thuộc diện hot pick. Trong khi đội Liên Quân Mobile đại diện khu vực...

Team Liên Quân Mobile Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Games 2018Team Liên Quân Mobile Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Games 2018

Arena of Valor – Liên Quân Mobile là một trong những bộ môn eSports sẽ được đưa vào thi đấu dưới hình thức biểu diễn tại Á vận hội 2018. Vào tháng 8 này, Đại...

Những vị tướng ngây thơ nhất Liên Quân MobileNhững vị tướng ngây thơ nhất Liên Quân Mobile

Trong Liên Quân Mobile, mỗi vị tướng đều có một tiểu sử, cốt truyện riêng biệt với vô vàn những tình huống và biến cố trong cuộc đời của mình. Và hãy cùng thử tìm...

Liên Quân Mobile: Marja – Pháp sư hay đỡ đòn?Liên Quân Mobile: Marja – Pháp sư hay đỡ đòn?

Vừa mới ra mắt nhưng Marja đã kịp làm chao đảo Đấu Trường Liên Quân bằng bộ kỹ năng cực kỳ độc đáo. Cô nàng này là pháp sư đầu tiên không cần sử dụng...

Liên Quân Mobile: Bảng ngọc bổ trợ dành cho MarjaLiên Quân Mobile: Bảng ngọc bổ trợ dành cho Marja

Marja, vị nữ anh hùng thứ 68 của Liên Quân Mobile đã chính thức gia nhập Đấu trường Liên Quân, mang theo bóng tối và sự kinh hoàng lên khắp các chiến trường. Có điều,...